video – China/Siuhing 2013 s GM Leung Wai Choi a jeho rodinou

Siuhing 2013

China/Siuhing 2013 s Velmistrem Leung Wai Choi a jeho rodinou !

Užijte si pár minut u videa tak jako my více než měsíc přímo v Číně s Velmistrem Leung Wai Choi, jeho rodinou, žáky a rodinným týmem lvího a dračího tance na začátku tohoto roku !

Trénink – Baan Jung Wing Chun : sestava „Wing Chun Kuen“, dlouhá tyč „Luk Dim Bun Gwan“, ve dvojici „Sap Luk Jong Sau“,

Choi Lei Fat : středně dlouhá tyč „Chai Mei Gwan“,

Hung Kuen : sestava „Dan Gung Fuk Fu“

Vystoupení – lví a dračí tanec s rodinným týmem syna mistra Leung Wai Choi! Nezapomenutelné zážitky z cest a i samotných vystoupení na venkově v okolí i na chodnících v centru Siuhingu.

Zážitky z celého pobytu a fotogalerii vizte na naší FB stránce kam jsme psali aktuálně přímo z Číny !