Asociace

logoCAWChKF„Česká Asociace Wing Chun Kung Fu“ je společnost sdružující příznivce čínského bojového umění WingChunKuen v České republice. Byla založena na počátku 90tých let I.Rzounkem, jeho přáteli a staršími žáky školy. Dnes mimo činnosti na území ČR ješte vyvíjí rozsáhlé aktivity v Číně, kde pořádá pro své členy tréninkové pobyty, návštěvy u mistrů staré generace a výzkumné výpravy do různých škol WingChunKuen. Členové Asociace a jí zastřešovaných škol mohou studovat WingChunKuen tak jak se vyučuje ve městě Guangzhou, jižní Číně – kde se také Ivan Rzounek tento styl učil u mistra Wong Nim Yi.

logoIRWChKR„Ivan Rzounek’s WingChunKuen Research“ je nedílnou součástí „České Asociace Wing Chun Kung Fu“, ovšem aktivní účast členů asociace je čistě dobrovolná. Jedná se o výzkum a studium různých linií WingChunKuen, hlavně na území Číny ale i Asie vůbec. Od roku 1999 za studia „Mai Gei Wong Wing Chun“ pod vedením Wong Nim Yi sifu, I.Rzounek během svých pobytů v Číně vždy ještě vyhledával staré, někdy už zapomenuté mistry a raritní linie. Jako oficiální reprezentant „Mai Gei Wong Wing Chun“ a Wong Nim Yi sifu se ovšem samozřejmě nemohl věnovat tomuto výzkumu natolik nakolik by chtěl aniž by to nemohlo přijít do případného konfliktu s touto pozicí. Proto v polovině roku 2009 po dohodě se svým sifu doporučil všem svým zahraničním a pokročilým žákům následovat mistra Wong Nim Yi jako svého učitele, zřekl se své pozice reprezentanta a po zakončení svého studia u mistra Wong Nim Yi nyní naplno směřuje své aktivity na výzkum téměř neznámých, velmi raritních škol a linií a studium WingChunKuen v Číně u mistrů staré generace. Nadále však zůstává v přátelském kontaktu a vztahu ke škole „Mai Gei Wong Wing Chun“ i mistru Wong Nim Yi, jehož styl však nyní ve své škole nevyučuje pod původním názvem, aby nedošlo k záměně s oficiálním zastoupením.V posledních deseti letech proběhl výzkum Ivana Rzounka hlavně s následujícími jinými mistry -

Gwok Gaai sifu (RIP) – „Pa Fa Lin WingChun“, Čína
Gwok Fu sifu (RIP), Lun Gaai sifu – „Yip Man Foshan WingChun“, Čína
Luk Baak Hang sifu, Luk Baak Gwan sifu – „Lam Soi Man WingChun“ (linie Yiu Choi), Čína
Wong Gin San sifu – „Chan Yu Min WingChun“, Čína
Ku Choi Wa sifu – „Ban Chung Cho Ga WingChun“, Singapore

Intenzivní spolupráce probíhá s Leung Wai Choi sifu – „Siu Lam/Baan Jung WingChun“ a „Choi Lei Fat“, Čína

Tyto styly se v současné době v rámci běžné výuky ve školách České Asociace Wing Chun Kung Fu NEVYUČUJÍ (s vyjímkou „Siu Lam/Baan Jung WingChun“), jejich výzkum slouží k hlubšímu pochopení stylu WingChunKuen jako takovému – použití, teorii, nácvikových metod, jeho původu i historii.

Comments are closed.