Siuhing Baan Jung WingChun

Siuhing Baan Jung WingChunKuen

(v linii učitelů : Fung Siu Ching – Dang Syun – Taam Hou Chyun + Taam Pui Chyun – Leung Wai Choi)

  1. Wing Chun Kuen -  Původní jediná sestava tak jak se cvičila následovníky mistrů z „Červených džunek“
  2. Lin Sau Kuen -  Sestava složená z bojových aplikací vyučovaných Fung Siu Chingem, sestavená jeho následovníky
  3. Baan Jung Siu Lin Tau - sestava (obdoba všeobecně známé sestavy z jiných škol WingChun) kterou na základě dlouholeté praxe sestavil mistr Leung Wai Choi

Cvičení s pomůckami

  1. Teng Huen Sao- cviky s kruhem navlečeným na loktech, na posílení technik a výbušnou sílu
  2. Muk Yan Jong – sestava na dřevěném panákovi, starobylá verze z „Červených džunek“

Sestavy se zbraněmi

  1. Luk Dim Bun Gwan – „šest a půl techniky“, sestava s dlouhou tyčí používající pouze jeden konec

Cvičení ve dvojicích

  1. Sap Luk Jong Sau – 16 základních aplikací vyňatých ze sestavy Wing Chun Kuen, základní drillové cviky a bojové aplikace sestavené průběžně mistry: Dang Syun, Taam Hou Chyun a Leung Wai Choi . Sap Luk Jong Sau  nejsou v této podobě původní Fung Siu Chingova metoda, nýbrž techniky z jeho metody vyvinuté, a to mistry Dang Syun a Taam Hou Chyun a finálně zrevidované a uspořádané mistrem Leung Wai Choi. Jsou orientované hlavně na “sau faat”, techniky rukou.
  2. volné použití / aplikace / sparring – nácvik použití ve cvicích i simulovaném boji, beze zbraní i se zbraněmi. Baan Jung Wing Chun necvičí „Chi Sao“ v takové míře jako novodobý Wing Chun, má ale velké množství cvičebních drilů a všechny techniky se procvičují v různých podobách v aplikacích a zcela volném sparringu.

Zdravotní dechové cvičení

  1. Hei Gung –  zdravotní dechová cvičení předávané následovníky „Červených džunek“.

Celé toto schema je sepsáno pro lepší přehled dle druhu, ne tedy jak jde za sebou během běžné výuky. Je sepsáno velmi stručně, bez udání dalších cviků v daných bodech, kterých je bezpočet.

Comments are closed.