video 中国好人 2012 – 梁伟才师傅 (Jung Gwok Hou Yan 2012 – Leung Wai Choi Sifu)

Siuhing, prosinec 31, 2012, 21:55 večer.

Můj učitel, Leung Wai Choi sifu, získal ocenění za celoživotní konání dobra. Toto je foto a video ze slavnostního ceremoniálu na největším veřejném náměstí v Siuhingu , kde se na velké obrazovce TV promítá náš pozdravný projev a záběry z našeho cvičení kung fu v naší škole v Praze. Všechno živě v čínské televizi.

Velmi pěkný způsob, jak oslavit Nový rok!

video – China/Siuhing 2013 s GM Leung Wai Choi a jeho rodinou

Siuhing 2013

China/Siuhing 2013 s Velmistrem Leung Wai Choi a jeho rodinou !

Užijte si pár minut u videa tak jako my více než měsíc přímo v Číně s Velmistrem Leung Wai Choi, jeho rodinou, žáky a rodinným týmem lvího a dračího tance na začátku tohoto roku !

Trénink – Baan Jung Wing Chun : sestava „Wing Chun Kuen“, dlouhá tyč „Luk Dim Bun Gwan“, ve dvojici „Sap Luk Jong Sau“,

Choi Lei Fat : středně dlouhá tyč „Chai Mei Gwan“,

Hung Kuen : sestava „Dan Gung Fuk Fu“

Vystoupení – lví a dračí tanec s rodinným týmem syna mistra Leung Wai Choi! Nezapomenutelné zážitky z cest a i samotných vystoupení na venkově v okolí i na chodnících v centru Siuhingu.

Zážitky z celého pobytu a fotogalerii vizte na naší FB stránce kam jsme psali aktuálně přímo z Číny !